Home > Clients > Candidate Search
© Sculpture: Jos Dirix
© Sculpture: Jos Dirix

Candidate CDERB1194 - Financieel - en treasury management specialist met ruime ervaring in de zorg- en publieke sector

popularity
Male
Consultancy, , Non-Profit/Government, NL-Amsterdam Region (Noord-Holland), Master's degree or equivalent or more, Interim/contractor, > 150 Euro
Deze kandidaat is een treasury- en financieel specialist in de zorg - en public sector, zowel adviseur als interim-manager. Ruime ervaring in het beleggen, opstellen van businessplannen, bedrijfsvoering en financieringsaanvragen in de zorg- en public sector. De kandidaat heeft 25 jaar werkervaring op het gebied van financieel - en treasury management in de zorgsector (cure en care) en de (semi) publieke sector. Hij werkte afwisselend als bankier en als Senior Manager. Adviesopdrachten worden bewust gecombineerd met interim-opdrachten om de kwaliteit en de praktische bruikbaarheid te kunnen verhogen en waarborgen.