Home > Werkwijze
© Sculpture: Jos Dirix
© Sculpture: Jos Dirix

Werkwijze

Proces

Het is onze opdracht er voor te zorgen dat u goede medewerkers in de treasury-discipline kunt aannemen. Daartoe inventariseren wij uw wensen, stellen een op uw situtatie toegesneden wervingsadvies op, communiceren met de arbeidsmarkt, enthousiasmeren kandidaten en controleren vanzelfsprekend persoonlijk of zij voldoen aan uw wensen. Wij presenteren u uitsluitend passende kandidaten en begeleiden het proces tot na formele aanstelling van de kandidaat. Goede recruitment is geen standaard-product. Uw situatie bepaalt op welke wijze wij onze dienstverlening voor u vormgeven.

Wervingsmethoden

Het profiel van de ideale kandidaat, zijn motivatie, uw proceswensen en de marktomstandigheden bepalen samen welke recruitment tools de optimale zijn voor uw situatie. Direct search is het in vertrouwelijkheid benaderen van kandidaten die niet actief zoeken binnen organisaties die wij van tevoren gezamenlijk hebben bepaald. Adverteren (print en/of on-line) in media met bereik binnen de doelgroep, genereert actief en latent zoekende kandidaten. Middels file search treden wij in contact met kandidaten die wij eerder leerden kennen en aan wie wij beloofden dat wij hen op de hoogte houden van marktontwikkelingen.

Voorwaarden

Onze fee-structuur is altijd succes gerelateerd. Afhankelijk van bovengenoemde thema’s zijn kosten voor recruitment tools aan de orde en kan er sprake zijn van een exclusieve overeenkomst en garantie.